Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Een tussenstand

In het kader van Art 12 van de privacyverklaring van ASB had ik hier een tijd geleden een open brief geplaatst over "Wat is er gaande met SeniorenNET"

Nu heb ik een tussenstand

Ik sprak over hangende onderwerpen, maar nu zijn het hangende problemen geworden.

 

Laten wij het even samenvatten

 

14 jaar actieve medewerker bij SN en dan stelt men enkele kritieke vragen. Dit had tot resultaat dat men ineens een paria is geworden, een verstoteling

  • Al mijn E-mails naar @seniorennet.be worden genegeerd. Het is alsof ze nooit werden verzonden.
  • Op het forum Openbaar debat / Overige discussies worden mijn berichten onmiddellijk verwijderd.
     Zelfs gewoon een teller plaatsen met een verwijzing naar  https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/ was na 10 min al verwijderd
  • En via  Facebook word ik nu ook al uit gemaakt en beschuldigd van weinig verstand.

Een bericht plaatsen op de de mailgroep is blijkbaar nog de enigste plaats waar men het niet onmiddellijk verwijderd. 

 

En dit alles  is feitelijk begonnen omdat ik mij de vraag stelde waarom SeniorenNet  de GDPR wet niet wil toepassen.

De personen aan de top van SeniorenNet hadden wat uitleg kunnen geven en dan was waarschijnlijk alles al veel eenvoudiger geweest. Maar neen het mocht niet zijn.

Rechtstreeks contact opnemen zat er nooit in. Wie deze top is werd mij nooit gezegd. Alle mails verliepen via de support SeniorenNet.

 

Maar bij de top gaven ze verstek, ze zwegen in alle talen en lieten het werk over aan hun adepten.

Volgelingen, die al van in het begin afkwamen met de verklaringen zoals:

  • Waar staat er ergens dat wij SeniorenNet mogen aanspreken over het beleid van HUN website? 
  • Zij mogen daarmee doen wat ze willen. 
  • Het zijn onze zaken niet, laat staan dat we  tekst en uitleg gaan vragen over hun handelingen en beslissingen. Niet akkoord? Oplossing is heel simpel.
    Ook als ze de privacywet van 24 mei 2017 naast hun neerleggen? Privacy is in ieders belang

 

En daarbij, kan deze top dit mij niet zelf mededelen als het zo moest zijn?

De top probeert nog steeds te doen alsof zijn neus bloed

En het gaat nog verder Het verbetert nog.
In plaats van mijn tekst op het forum te verwijderen verandert men mijn tekst

Staat dit niet gelijk met vervalsen of “Fake news” verspreiden.

Wordt vervolgt. De teller staat op 16 dagen 14 uren 53 min

Wat is er gaande met SeniorenNet,

Voor het ogenblik zijn er bij SN enkele hangende onderwerpen. Ik noem ze voorlopig nog niet problemen, waarvoor blijkbaar nog geen oplossing naar voor gekomen is  

Daarom heb ik een Open brief aan de voorzitter van Think50 geschreven

Aan Dhr. Alex Likissas
Voorzitter Think50


Open brief aan Think50

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: Wat is er gaande met SeniorenNet?

Er zijn bij SeniorenNet enkele hangende onderwerpen, ik noem ze voorlopig nog niet problemen, waarvoor blijkbaar nog geen oplossingen naar voren geschoven worden ; die zelfs in een impasse zitten.
Contactname via de gebruikelijke kanalen lost totaal niets op; met doet er of hun neus bloedt, of men reageert zelfs niet. Vandaar deze mail aan u.

Wat ik wil aankaarten zijn onderstaande 3 topics :
– gaat SeniorenNet zijn boekje te buiten ivm de privacy wetgeving
– wat is er gaande met SeniorenNet
– en de transparantie van Think50.

U kent beslist de nieuwe GDPR wetgeving over de privacy die in voege treedt vanaf 25 mei 2018. (1)

Op 14 maart stuur ik de Supportdesk van SeniorenNet een mail om hun attent te maken op het bestaan van deze wet. Het antwoord was dat men de top (?) hiervan op de hoogte ging brengen.
Op 27 maart ontving ik een meer rechtstreeks antwoord: deze nieuwe wet is niet van toepassing op ons SeniorenNet. 
De reden hiervoor is dat wij geen gegevens bewaren van onze leden, aangezien wij deze ook niet vragen.

Hier heb ik op gereageerd dat dit antwoord m.i. niet correct is. Met aanhaling van onderstaande cijfers.
Er zitten meer als 360.000 contacten in de database
Maandelijks gemiddeld 1.440.218 bezoekers op de website.
Bij foto albums staat dat er reeds 350.000 gebruikers zijn
Bij de bloggers vind je ruim 18.700 gebruikers
De nieuwsbrieven : een oplage van +/- 350.599
Bij de mailgroepen vind je 59 groepen met een totaal van +/- 6578 leden 
Zoekertjes: +/-265
Ik vernoem ook de leden de SeniorenetClub Friends
en ook de Chatters en webmail gebruikers.
Verder is er nog dat SeniorenNet op zoek naar uw vereniging en gegevens verzameld van verenigingen 
https://www.seniorennet.be/Pages/Onderz ... gingen.php
https://www.seniorennet.be/Pages/Nieuws ... hp?ID=2287
Wegens geen reactie op bovenstaand, reageer ik opnieuw op 14 april ; doch alle reactie van hun kant blijft uit. 
Onvermijdelijk is echter het feit dat 25 mei 2018, dag waarop de wetgeving in voege treedt, met rasse schreden nadert.

In verleden tijden ging men JP of Pascal Vyncke op de hoogte brengen en nu is “de top.” 
Mijn vraag : wie is “de top” en welke persoon heeft deze beslissing genomen. 
Jammer maar ook hier : geen antwoord.
Dit was de aanzet om verder na te gaan : “Wat is er gaande met SeniorenNet? “
“ Waar staat SeniorenNet voor ? “ 

Het is nauw verweven met het derde punt hier boven aangehaald : de transparantie van Think50.
Think50 : een koepelorganisatie over meerdere bedrijven bestaande uit NV’s en BVBA’s . 
Van SeniorenNet zelf is er geen sprake meer. Of slechts als een onderdeel(tje) van Think50?
De VZW Vrienden van SeniorenNet werd stopgezet op 22 dec 2014. 
Hiermede zijn ook de doelstellingen van SeniorenNet (Senioren helpen in de digitale wereld) niet meer terug te vinden. 

Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad (4 oktober 2016 ) is het zo dat SeniorenNet NV niet langer meer bestaat. 
Wat is SeniorenNet dan (?) en wie zijn dat (?)

Bij “over ons“ geeft SeniorenNet zelf een uitleg over zichzelf maar die eindigt bruusk in 2008.

Waar staan wij als “oude” vrijwilligers van SeniorenNet ? Een BVBA mag niet eens samenwerken met vrijwilligers. Ja … Wat zijn wij dan ?

Wat betreft “de Disclaimer” van SeniorenNet. Een juridisch meesterstuk van 14 blz. dat op voorhand alle mogelijke negatieve scenario’s uitsluit.
Weet echter dat bijna niemand van de SeniorenNet-gebruikers dit leest. 

Ook hier omtrent nam ik contact, gaf ik uitleg. Verschillende vragen hierover blijven echter onbeantwoord. 
Het minimum dat men zou kunnen doen is :
art 16 Privacy hoort niet thuis bij de disclaimer, maar wel bij de privacy verklaring.
Aanpassen van de draak (!) van art 14 dat zegt : SeniorenNet kan wijzigingen aanbrengen zonder dit voorafgaandelijk mede te delen ; U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek (sic) aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen. (alle 14 blz dus)
Wie beslist over het recht op toegang? Blijkbaar is én de advies- én de klachtencommissie nog slechts één persoon.
Spijtig genoeg liggen de meeste vrijwilligers (en gebruikers) van SeniorenNet hierover niet wakker.
Zij wachten met de armen gekruist tot iemand anders het probleem oplost.
Hoe kan ik bvb, als verantwoordelijke van de mailgroep Mac, aan mijn 508 leden uitleggen wat de doelstellingen zijn waarvoor SeniorenNet staat. 
Hoe uitleggen dat de Apple Senioren Brugge (2) een privacy verklaring heeft opgesteld in orde met de GDPR wet, maar dat bij SeniorenNet dit niet gedaan wordt, erger nog dat men het er niet wil doen.

Wat vertel ik als men mij vraagt wie bij SeniorenNet de beslissingen neemt, wanneer mijn mail hieromtrent niet eens beantwoord wordt.
Bekommerd om de goede gang van zaken bij, mag ik zeggen : - ons aller SeniorenNet – , mailde ik over dit alles, voorzien van de nodige links, aan SeniorenNet Support Desk. 
Daar kan u alles, waar ik het hierboven over gehad heb, terug vinden.

Namens een deel van de senioren dank ik u voor de aandacht die u deze mail wilt besteden en zie ik uit naar enkele spoedige oplossingen.

Met vriendelijke groeten.

Joost Verstraeten

Nicknaam SN Hobbit
Site admin AppleForum (995 gebruikers)
Mentor mailgroep Mac-club (508 inschrijvingen)

_____________________________________________________
Voor diegene waarbij de GDPR wetgeving nog onbekend moest zijn vind u hier op het Apple forum voldoende uitleg.
https://www.seniorennet.be/appleforum/viewtopic.php?f=37&t=2964.sen
ASB of Apple Senioren Brugge is een club die ik heb opgericht in 2012 en geaffilieerd is met SeniorenNet. Dit gebeurde toen in samenspraak met Dhr Jean-Pierre Vyncke

http://asb.brugseverenigingen.be/Overons/ASBInfo/Lidmaatschap