Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

iWork update Mei 2014

En weer heeft Apple nieuwe versies van de iWork voor iCloud-apps, die in webbrowsers werken, het levenslicht doen zien. Dat is de zoveelste keer sinds het compleet herziene, met iCloud geïntegreerde iWork afgelopen oktober gepresenteerd werd. Deze nieuwste update betreft alle iWork voor iCloud-apps, maar in tegenstelling tot eerdere updates zijn nu geen nieuwe versies van de Mac- of iOS-apps vereist om compatibel te blijven.

Een aantal wijzigingen is in alle apps doorgevoerd:

  *    De mogelijkheid om met maximaal honderd mensen tegelijkertijd aan     één en hetzelfde document te werken.

  *    Bijna 200 nieuwe lettertypen.

  *    Meer keuzemogelijkheden voor kleuren in het Format Panel.

  *    De mogelijkheid om 2D- en interactieve grafieken te maken en te     formatteren.

De volgende wijzigingen betreffen individuele iWork voor iCloud-apps:

  *    Pages: documenten kunnen geëxporteerd worden als EPUB's, en de     volgorde waarin objecten op een pagina over elkaar heen liggen kan     nu gewijzigd worden.

  *    Numbers: spreadsheets kunnen geëxporteerd worden als kommagescheiden     bestand (CSV, Comma Separated Values).

  *    Keynote: volgnummers van dia's kunnen getoond of verborgen worden.

Naast deze wijzigingen zijn er kleine aanpassingen aan de gebruikersinterfaces van de apps. Zo is het Help-commando in Pages voor iCloud-documenten, dat in een vorige versie verplaatst was van de documenten-gereedschapsbalk naar het Tools-menu, nu weer terug in de documenten-gereedschapsbalk.

Je zult ongetwijfeld nog andere wijzigingen tegenkomen, dus ga niet te veel af op ingesleten gewoontes. Gelukkig wordt je wel opmerkzaam gemaakt op de veranderingen: de eerste keer dat je een van de geüpdatete apps opent krijg je een pagina met alle wijzigingen te zien. Als je die pagina zonder denken hebt weggeklikt omdat je snel aan de slag wilde: Apple heeft een aparte webpagina "What's New in Pages, Numbers, and Keynote", waar alle wijzigingen in alle apps (iCloud, iOS en Mac) sinds de oorspronkelijke versies zijn samengevat.