Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Meerdere items tegelijk hernoemen

Verborgen schatten in Finder

meerdere items tegelijk hernoemen

 

Bron TidBits

Wist je niet dat de Finder die mogelijkheid heeft? Dat komt dan omdat hij verborgen zit achter het commando Wijzig naam in het menu Archief.
Je kunt een bestand ook gewoon hernoemen door de bestandsnaam aan te klikken en dan te typen.
Dat commando Wijzig naam is dus vrij nutteloos, totdat je meerdere items tegelijkertijd moet hernoemen. Als je meerdere bestanden tegelijkertijd selecteert, verandert de naam van het commando in Wijzig naam van [X] onderdelen (waarbij X staat voor het aantal geselecteerde onderdelen).
Maar hoe had je dat moeten ontdekken als de kans niet groot is dat je menu's gaat gebruiken na het selecteren van een serie bestanden of mappen?
Maar zo begin je: selecteer meerdere bestanden in willekeurig welke weergave (een combinatie van bestanden en mappen werkt ook) en kies dan voor Archief > Wijzig naam van [X] onderdelen. (Voor het restant van dit artikel zal ik het commando Wijzig naam van onderdelen noemen.)

De naam-wijzigendriehoek
Als je Wijzig naam van onderdelen kiest nadat je bestanden hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster. (Als je vanuit een venster werkt, komt het tevoorschijn uit de titelbalk. Als je het op bestanden op het bureaublad doet, krijg je een zwevende versie.)
Using Rename Items in the Finder.
Het pop-upmenu van dit venster biedt drie mogelijkheden:

 • Vervang tekst: hiermee vervang je een deel van de bestandsnaam door andere tekst. Hiermee kun je ook bepaalde delen verwijderen door dat deel te vervangen door helemaal niets.
 • Voeg tekst toe: hiermee voeg je tekst toe aan het begin of het eind van de bestandsnaam.
 • Opmaak: hiermee voeg een index of een teller toe (het verschil is dat de laatste een vast aantal getallen gebruikt, en begint met nullen als niet alle posities gebruikt worden), of de huidige datum en tijd. Je kan het getal vooraan of achteraan plaatsen, de bestandsnaam door andere tekst vervangen of de oorspronkelijke naam compleet vervangen.

Laten we deze mogelijkheden eens nader bekijken.

Een deel van de bestandsnaam vervangen of verwijderen

Hoeveel bestanden staan er op je Mac waarvan de naam begint met IMG_? Alle bestanden die van je fotocamera komen, beginnen daarmee, gevolgd door een viercijferig nummer. Je kunt deze drie letters vervangen door een beschrijving zodat je weet wat voor soort bestand het is:

 1.  In het Findervenster waarin de foto's staan, kies je voor Wijzig > Selecteer alles en vervolgens voor Archief > Wijzig naam van onderdelen.
 2. Kiest dan Vervang tekst uit het pop-upmenu.
 3. In het Zoek veld tik je IMG_ in.
 4. Voor Vervang door kies je een beschrijving: zwemfeest, afstuderen, Disney World of wat dan ook. Zorg ervoor dat je afsluit met een spatie of een ander scheidingsteken, zodat de naam overzichtelijk blijft (je kunt ook alleen IMG laten vervangen en de underscore te laten staan)

Replacing filename text in the Finder.

5    Als het voorbeeld linksonder in het dialoogvenster er goed uitziet, klik je op Wijzig naam. Heb je ooit een serie rapporten gehad die maandlijks heten in plaats van maandelijks, of iets vergelijkbaars? Om maandlijks te vervangen door maandelijks doe je het volgende:

 1. Selecteer de doelbestanden en kies Archief > Wijzig naam van onderdelen.
 2. Kies Vervang tekst uit het pop-upmenu.
 3. Tik maandlijks in het veld Zoek. In Vervang door tik je maandelijks. Of je vervangt dlijks door delijks (ervan uitgaande dat er niet andere tekst in de bestandsnaam staat met deze tekens). 

Fixing a montly typo with the Finder.

Misschien denk je nu: dat kan nog korter (lijks vervangen door elijks), maar dan loop je het risico dat bestanden met een correcte naam veranderd woorden in maandeelijks.
Ik raad aan om zoveel mogelijk letters te gebruiken, om dit soort fouten zoveel mogelijk te voorkomen.
Het is op zich makkelijk om de aanpassingen ongedaan te maken, maar het is soms wel lastig de fouten te vinden. Kies zelf echter iets wat je prettig vindt. (Tips voor herstellen staan aan het einde van dit artikel.)
Je kunt de Vervang tekst ook gebruiken om tekst uit de bestandsnaam te verwijderen. Voer de tekst die je wilt verwijderen in bij Zoek, en laat Vervang door leeg. Als je de naam Maandelijks rapport voor januari een beetje lang vindt vul je bijvoorbeeld Maandelijks (inclusief spatie aan het eind van het woord) en laat je Vervang door leeg.

Verderop, onder 'Namen wijzigen in meerdere stappen', vind je nog een ander voorbeeld van het verwijderen van tekst uit de bestandsnaam.

Tekst toevoegen aan bestandsnamen

Met de optie Voeg tekst toe in het dialoogvenster Wijzig naam kun je (jawel, je hebt het al geraden!) tekst toevoegen aan het begin of het eind van de bestandsnaam: kies Voeg tekst toe in het menu, typ de extra tekst en specificeer of deze aan het begin of het eind van de naam komt.
Ik heb dit gebruikt om _inline toe te voegen aan mijn afbeeldingen, het probleem waarover ik het had in het begin van dit artikel. Je moet misschien een projectnaam toevoegen aan een groep bestanden, of je bent vergeten om je initialen toe te voegen aan revisies van gedeelde documenten. Dit kun je eenvoudig als volgt doen:

 1. Selecteer de bestanden die je wil hernoemen.
 2. Kies Archief > Wijzig naam.
 3. In het dialoogvenster kies je Voeg tekst toe in het pop-upmenu, typ je de tekst en kies je in de tweede popup of de tekst voor of na de naam moet komen. 

Adding _inline to filenames.

    4    Klik op Wijzig naam.

Zoals je kunt zien in de bovenstaande schermafbeelding, wordt bij het toevoegen aan het eind van de naam geen rekening gehouden met de bestandsextensie (.png), omdat deze niet als een onderdeel van de bestandsnaam wordt beschouwd.
Ik gebruik deze methode vaak om nullen toe te voegen aan het begin van eencijferige getallen, zodat ik de dan uitgelijnde tekst gemakkelijker kan overlopen in een lijst met genummerde bestandsnamen. Ik selecteer dan alleen de bestandsnamen met één cijfer, kies Voeg tekst toe, typ een nul in het tekstveld, en kies voor naam in het tweede menu.

Adding leading zeroes to filenames.

Bestandsnamen opmaken met nummers of datums

De optie Opmaak in het dialoogvenster Wijzig naam is geen lichtend voorbeeld van naamgeving, noch voor wat betreft de naam, noch voor wat betreft de inhoud. Hij biedt de volgende opmaakopties:

 •  Naam en index: voegt opeenvolgende nummers toe, vanaf 1 of een getal naar keuze.
 • Naam en teller: voegt opeenvolgende nummers toe, ook vanaf 1 of een getal naar keuze, maar maakt vijfcijferige getallen door ze, waar nodig, te laten voorafgaan door nullen: bijvoorbeeld 00001 en 00237.
 • Naam en datum: Voegt de actuele datum en de tijd toe, tot op de seconde, in de vorm 23-05-2018 om 09.27.55.

Bij beide opties kun je de oorspronkelijke bestandsnaam behouden of vervangen, met behulp van het vreemd genoemde veld Aangepaste notatie. Vreemd genoeg laat het de naam gewoonlijk beginnen met Archief als standaardsuggestie (zonder zelfs maar een spatie voor de naam, zoals je kunt zien in de voorbeeldregel in het dialoogvenster in deze afbeelding).

The Custom Format field.

Om de actuele bestandsnaam door een gemeenschappelijke naam te vervangen, zodat bijvoorbeeld alleen maar het getal van de index of teller ze onderscheidt (Lokale Test 1, Lokale Test 2), voer je die naam in in het veld Aangepaste notatie. Als je de oorspronkelijke naam wilt behouden, dan moet het veld Aangepaste notatie leeg zijn, zoals in deze afbeelding.

Changing filenames with the Custom Format field.

Het is niet meteen duidelijk hoe deze nummeropties worden toegepast op geselecteerde bestanden. Het gaat zo: wanneer je in lijstweergave werkt met de namen in de eerste kolom, zoals bijna altijd, dan worden de nummers in volgorde op die namen toegepast. Niks ongewoons, maar de beslissende factor is eigenlijk de rangschikvolgorde van het venster, bijvoorbeeld Aanmaakdatum of Grootte, die natuurlijk de volgorde van de namen bepaalt. Vergeet dus niet om je bestanden in de juiste volgorde weer te geven voordat je de namen gaat wijzigen.

Namen wijzigen in meerdere stappen

Soms volstaat één stap niet om bestandsnamen te wijzigen: bijvoorbeeld de naam wijzigen, dan een datum toevoegen, en ten slotte de tijd uit de datum verwijderen. Bewerkingen kunnen gemakkelijk worden ingesteld en doen alles op een paar seconden tijd. Namen wijzigen in meerdere stappen gaat dus heel snel.

Bestandsnamen herbenoemen

Als je bestanden de naam Maandelijks verslag voor [Maand] hebben, en je verkiest [Maand] verslag, dan kun je de namen wijzigen in twee stappen. In de eerste stap verwijder je Maandelijks verslag voor, waarna je verslag toevoegt aan het eind van de bestandsnamen:

 1. Selecteer de bestanden waarvan je de naam wilt wijzigen en kies Archief > Wijzig naam.
 2. Kies Vervang tekst in het pop-upmenu en typ Maandelijks verslag (met een extra spatie op het eind) in het veld Zoek. Laat Vervang leeg, en klik op Wijzig naam. De naam van de bestanden bestaat nu alleen uit de maand.
 3. Met de bestanden nog steeds geselecteerd, kies je opnieuw Archief > Wijzig naam. Kies Voeg tekst toe in het pop-upmenu en typ verslag in het tekstveld; kies na naam in de tweede popup, en klik op Wijzig naam. 

Rewording a filename.

De tijd uit de datum & tijd verwijderen

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat een datumstempel moet losstaan van een tijdstempel, maar Apple heeft me hierover nooit geraadpleegd. Gelukkig kan de tijd gemakkelijk worden verwijderd:

 1. Je krijgt de exacte tekst van het tijdstempeldeel van de hernoemde bestanden door het van een van de bestandsnamen te kopiëren: selecteer een van de bestanden, activeer de naam door erop te klikken of druk op 'Return' en sleep over het tijdstempelgedeelte, inclusief "om", zonder de voorafgaande of achterliggende spaties.

Copying the timestamp portion of a filename.

2    ï¿¼Select all the target files and choose File > Rename Items. 
3    Selecteer alle doelbestanden en kies "Archief > Wijzig naam van…".
4    Kies voor "Vervang tekst" in het pop-upmenu.
5    Plak de gekopieerde tijdstempel in het veld "Zoeken" en laat het veld "Vervang door" leeg.
6    Klik op "Wijzig naam".

Stripping the timestamp from a filename.

Snelle tips
Hier zijn nog een paar zaken die je moet weten:

 • Snelle toegang tot de opdracht "Wijzig naam":
  ben je het zat om je een weg te banen naar het menu "Archief" voor de opdracht "Wijzig naam"? Ik heb drie oplossingen voor je. Control-klik op een van de geselecteerde bestanden voor een contextueel menu dat de opdracht "Wijzig naam" bevat, gebruik het actiemenu (het tandwiel-icoon ) in de werkbalk van het venster, of... de derde krijgt zijn eigen tip, hierna.
 • Sneltoets voor de opdracht "Wijzig naam":
  als je de opdracht "Wijzig naam" regelmatig gebruikt en het type persoon bent dat de voorkeur geeft aan toetsenbordopdrachten, zul je teleurgesteld zijn als je je realiseert dat je geen sneltoets voor een opdracht kan instellen waarvan de bewoording constant verandert (Wijzig naam van 4 onderdelen, Wijzig naam van 12 onderdelen...). Behalve dat je dat wel kan met een soort omweg: stel snelkoppelingen in voor veel verschillende versies van de opdracht en wijs ze allemaal toe aan de dezelfde sneltoets. (Wie wist het? Ik niet, totdat ik besloot om het voor dit artikel te proberen omdat ik voor bijna alles de voorkeur geef aan toetsenbord-sneltoetsen.) De methode is niet anders dan het instellen van andere sneltoetsen:
 1.  Ga naar "Systeemvoorkeuren > Toetsenbord > Toetscombinaties" en klik in de lijst met toepassingen op "Programma's".
 2.  Klik op de +-knop onder de lijst met snelkoppelingen en kies "Finder" in het pop-upmenu in het dialoogvenster. (Als "Finder" nog niet in de lijst staat, voegt deze procedure het toe: als het al in de lijst staat, moet je het nog steeds als doel selecteren.)
 3.  Typ Wijzig naam van 6 onderdelen... in het veld Menunaam (je hoeft geen gebruik te maken van het beletselteken dat je typt met optie-puntkomma), je kan ook gewoon drie punten typen.)

Creating a keyboard shortcut to rename files.

    4 Ga naar het veld Toetscombinatie en druk op de toetsencombinatie die je wil gebruiken.
    5  Herhaal dit proces voor andere aantallen bestanden in de opdrachtnaam, met dezelfde toetscombinatie.
Ik heb gemerkt dat Systeemvoorkeuren af en toe bezwaar maakt tegen het gebruik van dezelfde snelkoppeling voor meerdere opdrachten, maar op een milde manier: soms worden niet alle opdrachten correct in het venster weergegeven en wordt alleen een beletselteken (...) weergegeven in plaats van de opdrachtnaam. Maar de sneltoetsen blijven weergegeven worden, de opdrachtnamen komen terug bij de volgende keer dat je Systeemvoorkeuren opent en alle toetscombinaties werken ondertussen, dus het is maar een klein probleempje.

 • Hoofdlettergevoeligheid:
  in het dialoogvenster "Wijzig naam" is de tekst die je invoert die moet worden vervangen of gewist, niet hoofdlettergevoelig, dus hoofd- en kleine letters worden als gelijk beschouwd. Maar elke vervangende tekst zal exact worden toegepast zoals je die invoert.
 • Een hernoemingsfout ongedaan maken:
  of je nu per ongeluk een typefout hebt gemaakt tijdens het wijzigen van bestandsnamen, de verkeerde optie hebt gekozen (bijvoorbeeld tellers in plaats van serienummers) of je hebt gerealiseerd dat het hernoemen gewoon niet is wat je wilt, je kan gebruikmaken van de opdracht "Wijzigen > Herstel" om de wijzigingen ongedaan te maken. En als je daarna er weer anders over denkt, kan "Wijzig > Opnieuw" je redden. Je kunt zelfs verschillende niveaus van "Herstel" doorlopen: als je een serienummer aan het begin van het bestand hebt toegevoegd en vervolgens een gecorrigeerde projectnaam aan het einde, kun je elk om de beurt ongedaan maken om terug te gaan naar de oorspronkelijke bestandsnamen. Zelfs als je het venster hebt gesloten en andere hebt geopend, kan je teruggaan naar de map met hernoemde bestanden en de wijzigingen ongedaan maken. Er zijn natuurlijk enkele beperkingen, zoals dat je niet ergens anders in de Finder iets mag hebben gedaan waarbij geen herstel mogelijk is.