Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wat weet de politie dankzij uw telefoon en uw computer?

Uw telefoon en uw computer kunnen, zonder dat u het weet, de politie en de inlichtingendiensten enorm veel informatie verschaffen.  
 
De informatie die op deze verschillende dragers aanwezig is, valt onder de privacy of het recht van burgers om hun correspondentie (privé en professioneel) te beschermen. Zonder voorafgaandelijk akkoord kunnen de ordediensten hier niet zomaar naar wens over beschikken. Over het algemeen hebben ze de goedkeuring nodig van een magistraat en de voorwaarden hangen af van de situatie.  
 
De politie begaat een overtreding als ze burgers bespioneren buiten de gevallen die de wet voorziet (of als ze de procedures niet respecteren), bijvoorbeeld als ze:  
 
- uw communicatie in real time intentioneel beluisteren, lezen of opnemen, zonder het akkoord van alle betrokkenen.
- een toestel of programma bezitten, produceren, verkopen, kopen, installeren of laten installeren om uw communicatie te onderscheppen of uw computer te bespioneren.
- uw communicatie vrijgeven of gebruiken, in de wetenschap dat deze illegaal werd onderschept.

Hoe lang blijven mijn sms’en, e-mails en gecontacteerde nummers bewaard?
De wet hierover is niet erg duidelijk. De auteur van het werk preciseert niettemin dat de telefoonoperatoren (vaste en mobiele telefonie) en leveranciers van internettoegang verplicht zijn om de gegevens te bewaren met betrekking tot “het verkeer, de lokalisatie, de identificatie van eindgebruikers, de identificatie van de gebruikte elektronische communicatiedienst en de identificatiegegevens van de terminal die wordt gebruikt”, met inbegrip van de gegevens over vruchteloze oproepen (maar niet de content van de communicatie).  
 
De gegevens die identificatie mogelijk maken worden 12 maanden lang bewaard. De gegevens die toelaten om personen te lokaliseren en te weten op welk moment u e-mails, sms’en of mms’en hebt gestuurd, waar en hoelang u hebt getelefoneerd, worden ook gedurende 12 maanden bewaard.
 
Indien de politie informatie krijgt via een operator die dateert van langer geleden, kan dit worden betwist. Goed om weten is ook dat gegevens die dateren van voor augustus 2013 in principe niet geldig zijn: voor de wet van 30 juli 2013 was er immers geen enkele bewaartermijn voorzien voor internetgegevens.  
 
Het (Franstalige) boek dat werd gepubliceerd bij uitgeverij "Couleur livres" beschrijft op meer dan 600 pagina’s, punt per punt, de verschillende rechten en plichten ten opzichte van de ordediensten. Het ruimt vooral enkele misverstanden van de baan en legt de soms hardnekkige urban legends het zwijgen op.
   
(Quels droits face à la police? Manuel juridique et pratique, Mathieu Beys, Couleur livres, 2014)