Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwjaarsviering 10/1/2020

Klik hier voor sfeerbeelden van de nieuwjaarsviering.

Toespraak Pablo Annys

toespraak:     Nieuwjaarsviering ASB, De Garve

door:              Pablo Annys, voorzitter BCSD & Welzijnsverenigingen

datum:           10.01.2020

 

Beste aanwezigen 

 

Ik heet u van harte welkom op de nieuwjaarsviering, hier in De Garve, van ASB.

ASB werd in juni 2012 erkend als Brugse seniorenclub, en heeft een mooie doelstelling: de vereniging laat senioren kennismaken met Apple-hard- en software, en zorgt ervoor dat de computer, iPad of iPhone geen geheimen meer voor ze hebben. Omdat we ook senioren digitaal helemaal “mee” willen hebben, vinden wij dit een belangrijke opdracht, die ASB met verve vervult.

 

De doelgroep van ASB zijn vooral senioren vanaf 50 jaar. De vereniging probeert hen te bereiken door:

- één keer per maand een ledenbijeenkomst te organiseren op vrijdagnamiddag,   die trouwens helemaal gratis toegankelijk is;
- allerlei initiatieven te organiseren voor beginnende Apple-gebruikers;
- kennis- en ervaringsuitwisseling onder de leden te stimuleren;
- en een helpende hand te bieden aan mensen die in het Volwassenenonderwijs een cursus hebben gevolgd, en nu verder op de hoogte willen blijven.

 

ASB richt ook sinds januari 2015 het Senioren Internet Praat Café in, hier in De Garve – elke tweede vrijdag van de maand.

 

Deze actieve vereniging slaagt erin heel wat mensen te bereiken. Vorig jaar bijvoorbeeld tekenden 77 senioren minstens één keer present op de maandelijkse bijeenkomsten. Het aantal deelnemers per vergadering varieert van 32 tot 42. Onder hen zijn er 51 Bruggelingen; 22 mensen komen uit buurgemeenten. Maar heel opmerkelijk: er komen zelfs 4 senioren afgezakt uit veel verderaf gelegen streken, zoals Wortegem-Petegem, en zelfs Grobbendonk en Moerbeke-Waas.

 

Eén van de redenen waarom ASB zo’n aantrekkelijke vereniging is, is dat de bijeenkomsten geëvolueerd zijn van “luisteren” naar “elkaar opzoeken en helpen”. Twee keer per maand krijgen de leden een nieuwsbrief met de uitnodiging en het programma, en de pdf van de presentaties.

De websites van ASB en iPad, die Joost Verstraeten beheert – waarvoor veel dank -, krijgen honderden bezoekers over de virtuele vloer. De ASB-groep op Facebook telt al 218 leden.

 

Het is fijn om terug te blikken, maar we moeten ook kunnen en durven vooruitkijken. ASB staat in 2020 voor grote uitdagingen, en daar vertelt Viviane zo meteen veel meer over. Maar ik kan wel al één ding verklappen: de maandelijkse bijeenkomsten worden dit jaar verder georganiseerd.

 

Ik wens ASB nog veel succes, en jullie allemaal veel digitale “lering en vermaak”.

 

Pablo ANNYS

10/01/2020

Toespraak Bart Lambrecht

Bart Lambrecht Diensthoofd LDC Barrièrestraat had het in zijn toespraak over de nieuwe buurtopdracht van de lokale dienstencentra en over de digitalisering die we belangrijk vinden. Vervolgens sprak hij een dankwoord uit voor Joost Verstraeten, uittredend voorzitter van Apple Senioren Brugge.

****

Voor Joost is alles begonnen bij Seniorennet en InterMactivity einde 2005. Na vele jaren van virtuele bijeenkomsten kwam hij, samen met wijlen Fernand en enkelen onder jullie voor de eerste keer samen in de reële wereld, meer bepaald op 28 april 2011 in een café in het Genthof te Brugge Brugge, om er te filosoferen over het gebruik van Apple in Vlaanderen. 

Op 1 april 2012 zag Apple Senioren Brugge (ASB) het levenslicht en werd ASB erkend als Brugse culturele vereniging. 

Sinds 26 november 2014 biedt LDC De Garve ruimte voor de maandelijkse ontmoetingen die - op slechts enkele uitzonderingen na - altijd door Joost werden voorbereid én begeleid. 

ASB staat op dit moment voor grote uitdagingen. Joost dé bezieler en duivel-doet-al van ASB verhuist binnenkort naar de andere kant van het Vlaamse land. Niemand binnen het bestuur acht zich in staat om àlle taken van Joost over te nemen, als daar zijn:

-     beheerder van de ASB website

-     beheerder van de iPad website

-     beheerder van de FB pagina

-     beheerder van het adressenbestand

-     maandelijks verzending van een uitnodiging naar de leden

-     maandelijks de Doodle opmaken

-     voorbereiden van een presentatie met toeters en bellen

-     toelichten van de presentatie voor de aanwezige leden

-     verzenden van de pdf versie van de presentatie naar alle leden

-     aankoop van materiaal, o.m. de tijdschriften voor ons leeshoekje

-     penningmeester

-     contacten met Mintus, het dienstencentrum, de traiteur, …

-     vertegenwoordiging van ASB op bijeenkomsten van Mintus

-     voorbereiden en leiden van de bestuursvergadering

-     tal van overlegmomenten met Viviane, de secretaris via mail, FaceTime of WhatsApp.

Ik vermoed dat dit bijna een voltijdse dagtaak was voor Joost.  Hij was de bezieler, de trekker, het gezicht van ASB. Voor dit alles zegt het bestuur hem met een attentie van harte dank en wij doen dat met een warm applaus.

Bart Lambrecht
Diensthoofd 
LDC Barrièrestraat

Toespraak Viviane Van Pottelberghe

Beste mensen

 

Namens het ASB-bestuur wens ik jullie een Gelukkig Nieuwjaar.
Met jullie bedoel ik niet alleen Pablo Annys en Bart Lambrecht,
respectievelijk voorzitter en diensthoofd van Mintus maar ook jullie, enthousiaste Apple Senioren.

 

Voor de tweede keer in mijn leven als Apple Senior, werd mij gevraagd om een woordje te placeren. Vorig jaar was ik - met mijn hoed - de spreekbuis van Joost. Vandaag hou ik de handen vrij voor… wist-je-dat.

 

Ons ASB schip heeft vandaag een 44 koppige bemanning…, dat betekent dat we ons hier welkom voelen, toch?

 • We ontmoeten elkaar maandelijkse in dit ruime leslokaal dat uitgerust is met een prachtige beamer en een groot scherm.  wist-je-dat dit gratis ter beschikking gesteld wordt door Mintus? heel belangrijk want daardoor hoef je nooit entreegeld te betalen; zeg nu zelf … waar kan dat nog?
 • Ook de receptie is gratis voor onze trouwe leden.
  Wist-je-dat we dàt te danken hebben aan de voorzitter van Mintus die ons de cava en het fruitsap aanbiedt?
  én aan het ASB bestuur dat de hapjes betaalt ? 
 • De medewerkers van De Garve geven ons iedere maand het gevoel dat we welkom zijn. Wist-je-dat je op de toog - weliswaar goed verstopt - een spaarpotje hebben staan waar je een muntje kunt insteken als dank-je-wel?Het bestuur zegt hen alvast dank-je-wel met een kleine attentie.
 • Voor de hapjes deden we vandaag opnieuw een beroep op het team van Danny. Wist-je-dat hij de huiskok van LDC De Garve is?
 • Wie geen cava of fruitsap lust vindt tegen  zeer schappelijke prijzen zijn gading in de cafetaria. Denk er aan… glaasje op, laat je rijden! Graag een applaus voor al wie BOB is vandaaag.

Je hoorde het reeds van Bart, op 13 december kreeg het ASB-schip het zwaar te verduren toen de bemanning vernam dat onze kapitein noodgedwongen het schip zou verlaten. Onze boot dreigde stuurloos te worden op een woelige zee. We kapseisden niet want … ‘als de nood het hoogst is, is echter de redding nabij!


Wist-je-dat de zevenkoppige ASB-bemanning maandag laatstleden de zeilen heeft bijgezet, d.w.z. alle krachten heeft ingespannen, alle middelen heeft aangewend om het doel te bereiken, meer bepaald de  werking van ASB in 2020 verderzetten?

In het logboek staat genoteerd: uit respect voor de leden én voor al wat kapitein Joost tot nu heeft verwezenlijkt blijft het schip verder varen. De stuurlui (staan niet aan wal maar) blijven roeien met de riemen die ze hebben als daar zijn: de mogelijkheden en talenten van bestuursleden én leden.

 

WIst-je-dat op Driekoningen het enorme takenpakket van Joost (waar Bart reeds naar verwees) opgedeeld werd in een aantal duo-banen:

 • Michel waakt over de financiën, bijgestaan door Frank
 • Johny krijgt als materiaalmeester hulp van Marc
 • André en Frank zullen Apple nieuwigheden opsnorren en met ons delen, onder meer op de Facebook pagina
 • Ingrid - sinds 13 december lid van het bestuur - wordt secretaris en zit op een tandem met
 • mij als voorzitter.

De maandelijkse bijeenkomsten vinden in 2020 verder plaats op de tweede vrijdag van de maand.

 • De informele uitwisseling van informatie tussen de leden blijft een vast onderdeel.
 • WIst-je-dat we voor de toelichting die eraan kàn voorafgaan een beroep gaan doen op de kennis en het talent binnen onze vereniging?

Het wordt een kwestie van ontdekken en koppelen van verschillende talenten, van samen-werken. Ik heb de opdracht aanvaard om wind in de zeilen te blazen. Op de volgende ledenvergadering verneem je hier meer over.

 

WIst-je-dat ik tot nu slechts 600 woorden heb gebruikt?


Ik wens je toe dat je in 2020 
mag ontdekken
en genieten
dankbaar zijn
voor al het moois
en dierbaren
om je heen.
GEZONDHEID!


Viviane Van Pottelberghe
Voorzitter ASB
10 januari 2020