Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuw !

 

EHBAO -
E
erste Hulp bij Apple Ongevallen 

Laat op voorhand je vraag aan ons weten en wij zoeken gezamelijk naar een mogelijke oplossing.
Dat geeft de kans om gerichter mensen te ontmoeten en eventueel hulp te bieden om problemen op te lossen. 
Dit na de pauze.

Stuur je vraag / probleem naar Hobbit@seniorennet.be

 

 

De grote hoofdbrok van deze uiteenzettingen is natuurlijk het nieuwe iOS 11, wat wij uitvoerig gaan bespreken.

Kom je ?

Of lukt het je niet ?
Laat het ons weten
via onze Doodle link

pdf-file over deze uiteenzetting

 pdf-documenten over deze uiteenzetting
kan je NU hier downloaden
(op ons forum bij documenten)

Deel je kennis

Dit is waarschijnlijk nog het belangrijkste deel

van onze bijeenkomst:

"Ons praatcafé"

Nieuw

Indien jij je vragen op voorhand hebt ingediend dan kunnen wij deze hier prioritair behandelen.
Gezamelijk zoeken wij achter een oplossing.

Een reden te meer om je vragen bekend te maken

Traditioneel houden wij ruimte vrij voor vragenstelling en een babbel. Onder deskundige begeleiding kan men hier ontdekken hoe je je Apple computer of iDevices slim kunt gebruiken.

In een ongedwongen sfeer kunnen ervaringen uitgewisseld worden tussen de deelnemers. 

Maak kennis met mekaars deskundigheid. Groot of klein. 
Samen met andere gebruikers kan je programma’s of apps uitwisselen en deelt u tips en trucs. 

 

Vraag gewoon eens aan je buur
welke Apps hij op zijn iDevice staan heeft.
Is hij een beginner? Help hem voor zover je kunt
Weet jij het ook niet? Vraag het aan andere buur!

Vergeet ook deze keer niet jullie vragen mee te brengen waarop we jullie hopelijk een afdoend antwoord op kunnen geven. Je moet ook geen schrik hebben om deze vraag in groep te stellen want daarmee kunnen we misschien anderen ook

Verslag & sfeerbeelden

We telden vandaag 33 aanwezigen waaronder 4 nieuwe leden. 

Voor de pauze gaf Joost toelichting bij de nieuwe iOS 11. Uit de reacties op zijn vraag ter plekke bleek dat het merendeel van de aanwezigen reeds iOS 11 hebben geïnstalleerd op hun iPhone of iPad.  Dat was jammer genoeg niet af te leiden uit de rondvraag bij de leden via een Doodle die de voorzitter had opgemaakt.  Slechts een klein aantal leden had de moeite genomen om de enquête in te vullen.  Een warme oproep om daar in de toekomst verandering in te brengen. Zo'n rondvraag is nuttig bij de voorbereiding van de maandelijkse uiteenzetting.

Het werd tijdens de vergadering duidelijk dat nog niet alle leden gebruik maken van de informatie die voor hen ter beschikking staat. De voorzitter herhaalde WARM AANBEVOLEN WERKWIJZE:
- ga NA de vergadering naar de website van ASB en KLIK op de link naar het pdf-bestand van de uiteenzetting
- je komt automatisch op het Apple Forum waar je na het inloggen toegang hebt tot het pdf-bestand (bij DOCUMENTEN), op voorwaarde dat je je geregistreerd én voorgesteld hebt (één van de bestuurleden biedt op eenvoudig verzoek graag ondersteuning bij de registratie tijdens de maandelijkse vergaderingen)
- in de presentatie kan je lezen wat de voorzitter heeft verteld maar - en dat is niet onbelangrijk - vind je ook koppelingen met achtergrondinformatie
- dit is dan het moment om de theorie uit te testen op jouw devices en jouw reacties (vragen, suggesties, opmerkingen, ...) op het APPLE FORMUM te zetten zodat deze kunnen meegenomen worden naar een volgende bijeenkomst
- ga VOOR de volgende bijeenkomst ook naar de website van ASB en KLIK op de link naar de Doodle om jouw aanwezigheid (of afwezigheid) te melden; op die manier hebben wij een idee hoeveel stoelen wij dienen klaar te zetten
- op de website van ASB was trouwens ook de Doodle te vinden met de rondvraag over het updaten naar iOS 11
- en dan is er tenslotte ook de FB-pagina van Apple Senioren Brugge waarin je ook nieuwtjes én vragen én antwoorden kan lezen.

Tijdens de pauze werd er in de cafetaria aan verschillende tafels gezellig gekeuveld en werden tijdschriften van iCreate ontleend (recente) of meegenomen (oudere). Na het kwijten van haar administratieve taken genoot de auteur van dit verslag van een portie poffertjes.

Na de pauze was er tijd voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen onder de leden.  Er vonden geanimeerde gesprekken plaats en er werden afspraken gemaakt voor een volgende praatcafé waar wellicht Mac OS zal worden toegelicht. 

Ik kom alvast. Jij toch ook?
Oproep: wie wil dan enkele sfeerfoto's maken?

Een enthousiaste groet, Viviane