Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Welkom


Welkom op de site van de vereniging Apple Senioren Brugge (afgekort ASB).  

U komt op deze site alles te weten over onze vereniging: algemene informatie over de club en de maandelijkse ledenbijeenkomsten, de agenda van de komende bijeenkomst, hoe u ons kunt vinden, hoe het allemaal is begonnen, enz. 

ASB werd op 8 juni 2012 erkend als Brugse seniorenclub met als doel om senioren in staat te stellen zich door kennisoverdracht te bekwamen in het gebruik van een Apple.
Dit kan een Mac Computer, iPad, iPod of iPhone zijn.

Verenigingsvorm

ASB is een Feitelijke Vereniging.

  • Een Feitelijke Vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Elk individueel lid staat (voor zijn specifiek aandeel) met zijn privévermogen in voor de verbintenissen (en aansprakelijkheden) van de feitelijke vereniging.
  • De bestuurders melden zich vrijwillig tot eenvoudige opzeg. Nieuwe kandidaat-bestuurders kunnen zich steeds melden bij de voorzitter. De bestuurdersgroep beslist bij meerderheid tot eventuele toetreding. 
  • ASB is erkend als culturele vereniging door Stad Brugge.

Verantwoordelijkheid van elkeen

Inschrijving

Wie naar de activiteiten vanASB komt, gaat akkoord met de beleidsverklaring van ASB waarin de privacyverklaring vervat zit. 

Bijzondere clausule

Verantwoordelijkheid
De voorzitter en de stuurgroep kunnen niet, gezamenlijk noch persoonlijk, aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van aanwezigen tijdens bijeenkomsten van ASB 
Iedere aanwezige is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen en eventueel de daaruit voortvloeiende schade aan derden of goederen van derden.
De statuten van ASB werden op 10 feb 2014 in die zin aangepast.
(deze statuten kunnen worden gelezen en gedownload
via 
ons forum).
Website
 
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt en wordt samengesteld, is ASB niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op webstekken waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze webstek kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 
De dienstverlening van Apple-gebruikers in ASB wordt verzorgd door hobbygebruikers met Apple devices. Ze is vrijblijvend, niet professioneel. Wie lid is van ASB kan ervan genieten op de bijeenkomsten van ASB 
 
QR-code

QR-Code voor de ASB-website

Kopieer gerust de afbeelding en geef ze verder door.

Wat is nu weer een QR-Code?
Wikipedia geeft de nodige uitleg.

Voorgeschiedenis


Alles is begonnen bij Seniorennet en InterMactivity einde 2005.

Na vele jaren van virtuele bijeenkomsten kwamen wij voor de eerste keer samen in de reële wereld, en dit in Brugge.
Op 28 april 2011 komen een achttal mensen van IM samen in een café  in Brugge, om te filosoferen over het gebruik Apple  in Vlaanderen. 

Een jaar later - 1 april 2012 - werd uit deze samenkomsten Apple Senioren Brugge (ASB) opgericht welke dan ook erkend werd als Brugse culterele vereninging. 
Door deze erkenning konden wij beschikken over een subsidie van de Stad Brugge
Maar nog beter was dat wij nu een lokaal konden aanvragen om te gebruiken bij de Dienstencentra van het OCMW

Op 30 januari 2013 namen wij de onze intrek in het LDC

Al snel ondervonden wij dat de zaal van het Reitje te klein werd; Op een bepaald moment waren wij er met een 45-tal personen. Niet alleen  was dit onverantwoord maar ook zeer warm in de zaal

Gelukkig konden wij op 26 nov 2014, na enkele moeilijkheden verhuizen naar deze huidige locatie LDC De Garve