Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Dagelijks Bestuur

In dec 2015 werd de samenstelling van het dagelijks bestuur gewijzigd.

De leden namen op 12 jan 2017 kennis van de gewijzigde samenstelling.

Voorzitter


Joost Verstraeten

e-mail

Secretariaat


Viviane Van Pottelberghe 

Overige bestuursleden


Ingrid Dobbelaere

Zij verstevigt niet alleen de vrouwelijke "touch" in onze werkgroep, zij brengt regelmatig - in woord en beeld - verslag uit van onze ledenvergaderingen, mét oog voor de privacy van de leden. Aarzel niet om haar of een andere ‘fotograaf' aan te spreken mocht je niet willen gefotografeerd worden.

 

Overige bestuursleden


Johny Vanbesien

e-mail


Michel Bosch

e-mail

Frank Vanhoute

e-mail

Marc Van Damme

e-mail

André Storme  

e-mail

 

Afscheid 2Kleinzoon.

Texas.
Fiets.
Val.

Intensieve

Ambulancevlucht. 
AZ-Brugge.
Overlijden

 

Acht trefwoorden die de laatste weken beschrijven van mijn vriend en steunpilaar Fernand Soete.

 

Fernand was op het Appleforum beter gekend onder de schuilnaam Braveheart.

Braveheart, naar het verhaal van een Schotse held die het opneemt tegen de Engelse tirannie. De laatste woorden van Bravehear "Life without freedom is no life at all" zijn de wereld rondgegaan.
 

Fernand nam het als Braveheart op om elke computer- en tablet-gebruiker te informerenen en te helpen met alles wat met Apple te maken had.

 

Zelfs vanuit Texas reikte hij ons nog een helpende hand om een probleem op te lossen. Dat was op 23 december 2015 om 2 uur (19 uur plaatselijke tijd).

 

Na tweeduizend zevenhonderd en drie berichten nemen wij afscheid van hem.

In die berichten laat hij zijn zijn tips, zijn handleidingen, zijn probleemoplossingen en zijn welkomstwoorden aan nieuwe leden na.
 ‘My God’, wat gaan wij die berichten missen, wat gaan wij hèm missen.

 

Fernand wordt woensdag 20 januari in intieme kring begraven.


Wie dat wenst kan via deze link het rouwregister tekenen en een persoonlijk bericht schrijven. Wil voor alle duidelijkheid vermelden dat je lid bent van Seniorennet of van ASB.
 

 

Joost Verstraeten
Voorzitter ASB

Afscheid 1


Florimond Aerts, bij ons beter bekend als Flor is ons ontvallen op 16/2/2014. 
Flor was één van de oprichters en een grote bezieler van Apple Senioren Brugge. 
Tot in januari 2014 bleef hij lid van het ASB bestuur.
Ook op de Mailgroep Mac-Club van SeniorenNet, onder de nicknaam Aster1, was hij geen onbekende. Tot op het laatste, tussen 2 hospitalisaties door, heeft hij op 1 feb nog vragen beantwoord.

Wij blijven hem herinneren als een bescheiden, wijze en vriendelijke man die graag en veel met zijn Mac werkte en zijn kennis en wijsheid op een minzame manier met de senioren van ASB heeft gedeeld.
Als wij met een Mac-probleem geen uitweg meer hadden dan was het 'onze Flor' die toch nog een oplossing vond.

Aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen betuigen wij onze gevoelens van oprecht medeleven. 

Hier de link waar ieder van ons (indien iemand dit zou wensen) zijn medeleven kan betuigen, dit ter info.

http://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/16-02-2014/florimond-aerts