Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorzitter


Viviane Van Pottelberghe 

Werd op 6 januari 2020 door het bestuur voorgedragen als voorzitter, in opvolging van Joost Verstraeten, ontslagnemend per 13 december 2019.

Zij coördineert het dagelijks bestuur en is contactpersoon voor Mintus en Stad Brugge.

Dagelijks Bestuur

De leden namen op 10 januari 2020 kennis van de samenstelling van het dagelijks bestuur, zoals die op 6 januari 2020 door het bestuur werd gewijzigd.

De leden namen op 12 januari 2017 kennis van de gewijzigde samenstelling van het dagelijks bestuur.

In dec 2015 werd de samenstelling van het dagelijks bestuur gewijzigd.

Secretaris


Ingrid Dobbelaere

Werd lid van het dagelijks bestuur op 13 december 2019.
Zij werd op 6 januari 2020 door het bestuur voorgedragen als secretaris, in opvolging van Viviane Van Pottelberghe.

Ingrid verstevigt niet alleen de vrouwelijke 'touch' in onze werkgroep, zij brengt regelmatig - in woord en beeld - verslag uit van onze ledenvergaderingen, mét oog voor de privacy van de leden. Aarzel niet om haar of een andere ‘fotograaf' aan te spreken mocht je niet willen gefotografeerd worden.

 

Penningmeester


Michel Bosch

Werd op 6 januari 2020 door het bestuur voorgedragen als penningmeester.
Hij is daarnaast ook contactpersoon voor de catering tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Overige bestuursleden


André Storme 

Zal samen met Frank Vanhoute Apple nieuwigheden opsnorren en met ons delen, onder meer op de Facebookgroep.

Frank Vanhoute

Frank Vanhoute

Zal samen met André Storme Apple-nieuwigheden opsnorren en met ons delen, onder meer op de Facebookgroep.

 


Marc Van Damme

Zal samen zorg dragen voor het materiaal van ASB.

Erevoorzitter


Joost Verstraeten

  • oprichter en voorzitter van ASB van 2012 tot eind 2019.
  • blijft ook na 2019 verder de websites 'Apple Senioren Brugge' en 'iPad' voeden en beheren, waarvoor van harte dank!


 

e-mail

Vroegere bestuursleden


Johny Vanbesien

nam eind 2020 afscheid als bestuurslid van ASB.

Officieel was hij materiaalmeester, o.m. verantwoordelijk voor de ASB-bib. Maar Johny had veel meer in zijn mars. In de praktijk was hij iemand op wie we konden rekenen voor het klaarzetten en opruimen van tafels en stoelen voor en na elke vergadering. Hij was onze toeverlaat voor de aansluiting van de technische apparatuur en stond letterlijk en figuurlijk liever achter dan voor de camera. Hij was hij een stille werker en een aangename collega.
 

Johny als lid van ons team zullen wij jou missen maar we zijn dankbaar  dat we jou verder op onze ledenvergaderingen mogen verwelkomen.

Namens het team zeg ik je nogmaals van harte DANK JE WEL!


 

Afscheid 2Kleinzoon.

Texas.
Fiets.
Val.

Intensieve

Ambulancevlucht. 
AZ-Brugge.
Overlijden

 

Acht trefwoorden die de laatste weken beschrijven van mijn vriend en steunpilaar Fernand Soete.

 

Fernand was op het Appleforum beter gekend onder de schuilnaam Braveheart.

Braveheart, naar het verhaal van een Schotse held die het opneemt tegen de Engelse tirannie. De laatste woorden van Bravehear "Life without freedom is no life at all" zijn de wereld rondgegaan.
 

Fernand nam het als Braveheart op om elke computer- en tablet-gebruiker te informerenen en te helpen met alles wat met Apple te maken had.

 

Zelfs vanuit Texas reikte hij ons nog een helpende hand om een probleem op te lossen. Dat was op 23 december 2015 om 2 uur (19 uur plaatselijke tijd).

 

Na tweeduizend zevenhonderd en drie berichten nemen wij afscheid van hem.

In die berichten laat hij zijn zijn tips, zijn handleidingen, zijn probleemoplossingen en zijn welkomstwoorden aan nieuwe leden na.
 ‘My God’, wat gaan wij die berichten missen, wat gaan wij hèm missen.

 

Fernand wordt woensdag 20 januari in intieme kring begraven.


Wie dat wenst kan via deze link het rouwregister tekenen en een persoonlijk bericht schrijven. Wil voor alle duidelijkheid vermelden dat je lid bent van Seniorennet of van ASB.
 

 

Joost Verstraeten
Voorzitter ASB

Afscheid 1


Florimond Aerts, bij ons beter bekend als Flor is ons ontvallen op 16/2/2014. 
Flor was één van de oprichters en een grote bezieler van Apple Senioren Brugge. 
Tot in januari 2014 bleef hij lid van het ASB bestuur.
Ook op de Mailgroep Mac-Club van SeniorenNet, onder de nicknaam Aster1, was hij geen onbekende. Tot op het laatste, tussen 2 hospitalisaties door, heeft hij op 1 feb nog vragen beantwoord.

Wij blijven hem herinneren als een bescheiden, wijze en vriendelijke man die graag en veel met zijn Mac werkte en zijn kennis en wijsheid op een minzame manier met de senioren van ASB heeft gedeeld.
Als wij met een Mac-probleem geen uitweg meer hadden dan was het 'onze Flor' die toch nog een oplossing vond.

Aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen betuigen wij onze gevoelens van oprecht medeleven. 

Hier de link waar ieder van ons (indien iemand dit zou wensen) zijn medeleven kan betuigen, dit ter info.

http://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/16-02-2014/florimond-aerts