Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Lidmaatschap

  • Eén maal per maand wordt een ledenvergadering georganiseerd.
  • Deze ledenvergaderingen zijn in principe gratis toegankelijk voor leden.
  • Het eerste bezoek is steeds vrijblijvend. Bij je tweede komst word je als effectief lid ingeschreven.
  • Het lidmaatschap wordt gekoppeld aan een inschrijving op de het forum van SeniorenNet.be

Bijzondere clausule

De voorzitter en de bestuursleden kunnen niet, gezamenlijk noch persoonlijk, aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van aanwezigen tijdens bijeenkomsten van ASB. 
Iedere aanwezige is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen en eventueel de daaruit voortvloeiende schade aan derden of goederen van derden.

De statuten van ASB werden op 10 feb 2014 in die zin aangepast.
(deze statuten kunnen worden gelezen en gedownload via
ons forum).