Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Media


Een website is voor een club nuttig en leerrijk, maar is voor de leden eerder een passief instrument omdat ze zelf niet kunnen reageren, geen eigen ideeën naar voor brengen...

Hiervoor staan andere media ter beschikking. 

ASB maakt dan ook gebruik van de huidige sociale media zoals:Facebook. 

Tevens wordt er gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die de pers biedt om de werking van ASB meer bekend te maken bij een ruimer publiek.

De media zijn heel belangrijk geworden voor de werking van een club. Je vindt wat meer info in deze rubriek.

Website

 Hoewel onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt en wordt samengesteld, is ASB niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op webstekken waarnaar wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze webstek kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.